Slovenské národní literární muzeum

Muzeum shromažďuje, zhodnocuje, zpracovává a zpřístupňuje sbírkový fond k dějinám slovenského písemnictví, knižní kultury a knižní grafiky. Buduje soubory sbírek se zaměřením všestranně dokumentovat slovenskou literaturu, její dějiny, prezentaci a popularizaci. Trvalá expozice muzejní formou představuje vývin slovenské literatury od 9. století po současnost, prezentují se zde nejvýznamnější literární památky, které poukazují na historii slovenského národa. Nejvzácnější rukopisy, inkunábule a tisku jsou představeny ve formě faksimile.

zdroj: www.muzeum.sk

Nabídky v okolí