Zoo Praha

Zoo Praha byla otevřena 28. září 1931. Podílí se na záchraně mnoha ohrožených živočišných druhů a u některých vede jejich celosvětové plemenné knihy. V ZOO bylo k 31. prosinci 2015 chováno 4716 zvířat v 681 druzích.

Zdroj: www.jwd.cz

Nabídky v okolí